Dokumenty

Tiskopisy pro volební valné hromady SDH na období 2020-2025

Tiskopis pro zveřejňování účetní závěrky – jednoduché účetnicví

Jednací a volební řád SH ČMS platný od 22.3.2018

Shromáždění delegátů a představitelů  OSH Písek

Stanovy SH ČMS 9.7.2021

Smlouva OSA

Statut odborných rad 2016

Stejnokrojový předpis platný od 1.6.2016

Statut vyznamenání

 Tiskopis na udělení vyznamenání (GDPR)

Tiskopis návrhu na udělení medaile a stužky za věrnost

Tiskopis hlášení o činnosti SDH 2019

Tiskopis hlášení o činnosti SDH 2020

Vzory ČU

Zpráva o zásahu

Nový OZ

Přihláška do soutěže v PS (GDPR)

Přihláška do soutěže o putovní pohár hasičů okresu Písek

Tabulka umístění družstev – okrsky

Zápisy ze zasedání VV a KaRR OSH Písek

Evropský rok dobrovolnictví

Formulář pro objednání plastových členských průkazů

Metodický pokyn SH ČMS k pořizování a výměně členských průkazů člena SH ČMS

Organizační řád 1.1.2019

 Vzory doporučených razítek

Nová přihláška a evidenční karta člena SH ČMS – hasič

Nová přihláška a evidenční karta člena SH ČMS – mladý hasič

Příručka funkcionáře SDH

Materiály schválené SS OSH 19.10.2019 v Přibyslavi

Návrh změny stanov SH ČMS k VI. sjezdu SH ČMS

Zpráva sekretariátu OSH Písek za rok 2019

Komentáře nejsou povoleny.