Sdělení kanceláře SH ČMS

informace pro SDH

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Vyhlášení kurzu trenérů PS III. třídy

Vážení kolegové,
přeposíláme informaci SH ČMS Praha.
sekretariát OSH Písek

kurz trenérů PS III. třídy

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Nová pojistka ČOV pro sportovce SH ČMS od 18. let věku

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
Sdružení hasičů se připojilo k pojistné smlouvě pro úraz uzavřené pro sportovce přes Český olympijský výbor (ČOV), který  uzavřel s platností od 1. 2. 2019 novou úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s., č. smlouvy 1310001770. Smlouva se týká celého sportovního prostředí v České republice.

Pro SH ČMS se smlouva začala vztahovat až po uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě tj. dnem  28. 2. 2019. Úrazy, které nastaly po této době a ještě jste je nenahlásili HVP,a.s. tak je můžete hlásit na Pojišťovnu VZP, a.s..

Úrazové pojištění  sportovců  SH ČMS od 18. let  platné od 1. 1. 2020   u Pojišťovny VZP, a.s.

Vše najdene na https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/966-urazove-pojisteni-pro-sport-od-18-let-veku

POJIŠTĚNÉ OSOBY

Nové pojištění se týká členů všech subjektů sdružených ve Sdružení sportovních svazů České republiky tedy i Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a jeho pobočných spolků.  Pojištění  se  dále  vztahuje  na  všechny  účastníky  akcí  pořádaných  subjekty sdruženými ve Sdružení (např. sportovní utkání, tréninky, náborové i propagační akce atd.). Pojištěni jsou všichni trenéři, rozhodčí a dokonce i průvodci (např. rodič, který je delegovaný klubem jako osoba, která zajišťuje odvoz dětí), pokud se úraz stane během organizovaných nebo delegovaných společných cest  z místa bydliště nebo pracoviště na sportoviště nebo na jiné obdobné místo a zpět. Pojištění je platné po celém světě.

To vše znamená že od 1. 1. 2020 nebude HVP, a.s. úrazy členů SH ČMS, které se staly od tohoto data při přípravě a aktivní účasti na sportovních a tělovýchovných akcích odškodňovat.

dodatek č. 1 k PS

oznámení škodní události

pojistná smlouva

pojistné podmínky

rozsah úrazového pojištění smlouvy

úrazové pojištění sportovců od 18.let platné od 1.1.2020

 

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Seznam vozidel k vyřazování 2019 – pro JSDH a obcím

seznam vozidel k vyřazování 2019

Hlavní město Praha, resp. Městská policie hl. m. Prahy (dále MP HMP) přistoupila v tomto roce k vyřazování služebních vozidel, a to v souvislosti s obměnou svého vozového parku. Na základě předchozích zkušeností  MP HMP nabízí tato vyřazovaná vozidla přednostně k případnému bezúplatnému převodu JSDH a obcím. Přehled nabízených vozidel včetně technických parametrů je obsažen v příloze tohoto e-mailu.

Z výše uvedených důvodů je tedy možno podávat žádosti napsané volnou formou (nutné je však jasně identifikovat vozidlo – poř. číslo, typ, SPZ). Tyto žádosti je možné zasílat nejpozději do 28. listopadu 2019 e-mailem na adresu: jakes.upl@mppraha.cz. Před podáním žádosti je možné se domluvit s pracovníkem skupiny Autoprovoz MP HMP p. Janem Jakešem a to buď prostřednictvím uvedené emailové adresy  nebo na  tel. 727 967 662 na případné prohlídce vozidel.

V případě, že by o totéž vozidlo projevilo zájem více JSDH či obcí, bude upřednostněn žadatel z Hl. m. Prahy. Jestliže projeví zájem o totéž vozidlo více žadatelů, bude rozhodné datum doručení žádosti.

 

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Vážené starostky, starostové, funkcionáři a členové SDH okresu Písek.
Ve složce DOKUMENTY zveřejňujeme návrh změny stanov SH ČMS k VI. sjezdu SH ČMS k posouzení a diskuzi, která by měla probíhat do 30.4.2020.
Rádi uvítáme vaše názory a náměty k tomuto důležitému dokumentu!

sekretariát OSH Písek

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Dotační program „MŮJ KLUB 2020″

Výzva Můj klub 2020
Jak na to?
Vzor účast na soutěžích
Příloha č. 1 – jmenný seznam a rozpočet
Vzor projekt obsahové vymezení

Veškeré podklady jsou samozřejmě umístěny i na www.dh.cz

sekretariát OSH Písek

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Vážení bratři starostové SDH,
sdělujeme Vám, že je k dispozici na   www.dh.cz   „Příručka  pro funkcionáře sboru“  včetně příloh.

sekretariát OSH Písek

Tyto materiály jsou rovněž k nahlédnutí na stránkách OSH Písek, záložka Dokumenty.

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Podzimní Plamen ročník 2020 výsledky

Sdělení

Přípravka

Mladší

Starší

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Celkové výsledky PS dospělí 2019

Celkové výsledky PS dospělí 2019 Osek

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

OZ Plamen 2020 – podzim

OZ Plamen- 2020 – podzim 2019

Rubrika: Novinky | Vložit komentář