Sdělení OSH Písek!

Z důvodu čerpání řádné dovolené bude sekretariát OSH Písek ve dnech
27.2.2020 a 28.2.2020 uzavřen.

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Cvičení jednotek SDH v roce 2020

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Pozvánka na výstavu historické hasičské techniky

Dobrý den,
zveme Vás  na VIII. celorepublikový sraz s výstavou historické techniky „Hasičské slavnosti Litoměřice 2020″.
více na www.hasicsketradice.cz

plakát na výstavu

informace kanceláře SH ČMS

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Důležité informace pro SDH!!!!

Důležité pro všechny SDH, které mají družstva požárního sportu i jednotlivce. Týká se všech kategorií, MH, dorostu, mužů i žen!!!
Viz sdělení vedení SH ČMS

V lednu letošního roku MŠMT zveřejnilo podmínky zápisu do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Od roku 2020 musí zápis do rejstříku provést přímo SDH, nelze údaje vkládat hromadně prostřednictvím SH ČMS!

Do rejstříku je nutné zapsat všechny sportovce bez rozdílu věku tj. od3 do nekonečna (každý, kdo se soustavně věnuje sportovní činnosti) a trenéry (každý, kdo se soustavně věnuje trenérské činnosti) , u trenérů vkládejte starší 18 let.

Informace k zápisu najdete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/sport-1/zmena-v-zapise-fyzickych-osob-sportovcu-a-treneru-do

Pro usnadnění zápisu přikládáme zestručnělý manuál Jak na rejstřík sportu.

Jak na rejstřík sportu?

Informace jsou umístěny i na www.dh.cz.

S pozdravem Michal Kolka, SH ČMS

 

 

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Sdělení kanceláře SH ČMS

informace pro SDH

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Vyhlášení kurzu trenérů PS III. třídy

Vážení kolegové,
přeposíláme informaci SH ČMS Praha.
sekretariát OSH Písek

kurz trenérů PS III. třídy

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Nová pojistka ČOV pro sportovce SH ČMS od 18. let věku

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
Sdružení hasičů se připojilo k pojistné smlouvě pro úraz uzavřené pro sportovce přes Český olympijský výbor (ČOV), který  uzavřel s platností od 1. 2. 2019 novou úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s., č. smlouvy 1310001770. Smlouva se týká celého sportovního prostředí v České republice.

Pro SH ČMS se smlouva začala vztahovat až po uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě tj. dnem  28. 2. 2019. Úrazy, které nastaly po této době a ještě jste je nenahlásili HVP,a.s. tak je můžete hlásit na Pojišťovnu VZP, a.s..

Úrazové pojištění  sportovců  SH ČMS od 18. let  platné od 1. 1. 2020   u Pojišťovny VZP, a.s.

Vše najdene na https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/966-urazove-pojisteni-pro-sport-od-18-let-veku

POJIŠTĚNÉ OSOBY

Nové pojištění se týká členů všech subjektů sdružených ve Sdružení sportovních svazů České republiky tedy i Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a jeho pobočných spolků.  Pojištění  se  dále  vztahuje  na  všechny  účastníky  akcí  pořádaných  subjekty sdruženými ve Sdružení (např. sportovní utkání, tréninky, náborové i propagační akce atd.). Pojištěni jsou všichni trenéři, rozhodčí a dokonce i průvodci (např. rodič, který je delegovaný klubem jako osoba, která zajišťuje odvoz dětí), pokud se úraz stane během organizovaných nebo delegovaných společných cest  z místa bydliště nebo pracoviště na sportoviště nebo na jiné obdobné místo a zpět. Pojištění je platné po celém světě.

To vše znamená že od 1. 1. 2020 nebude HVP, a.s. úrazy členů SH ČMS, které se staly od tohoto data při přípravě a aktivní účasti na sportovních a tělovýchovných akcích odškodňovat.

dodatek č. 1 k PS

oznámení škodní události

pojistná smlouva

pojistné podmínky

rozsah úrazového pojištění smlouvy

úrazové pojištění sportovců od 18.let platné od 1.1.2020

 

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Seznam vozidel k vyřazování 2019 – pro JSDH a obcím

seznam vozidel k vyřazování 2019

Hlavní město Praha, resp. Městská policie hl. m. Prahy (dále MP HMP) přistoupila v tomto roce k vyřazování služebních vozidel, a to v souvislosti s obměnou svého vozového parku. Na základě předchozích zkušeností  MP HMP nabízí tato vyřazovaná vozidla přednostně k případnému bezúplatnému převodu JSDH a obcím. Přehled nabízených vozidel včetně technických parametrů je obsažen v příloze tohoto e-mailu.

Z výše uvedených důvodů je tedy možno podávat žádosti napsané volnou formou (nutné je však jasně identifikovat vozidlo – poř. číslo, typ, SPZ). Tyto žádosti je možné zasílat nejpozději do 28. listopadu 2019 e-mailem na adresu: jakes.upl@mppraha.cz. Před podáním žádosti je možné se domluvit s pracovníkem skupiny Autoprovoz MP HMP p. Janem Jakešem a to buď prostřednictvím uvedené emailové adresy  nebo na  tel. 727 967 662 na případné prohlídce vozidel.

V případě, že by o totéž vozidlo projevilo zájem více JSDH či obcí, bude upřednostněn žadatel z Hl. m. Prahy. Jestliže projeví zájem o totéž vozidlo více žadatelů, bude rozhodné datum doručení žádosti.

 

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Vážené starostky, starostové, funkcionáři a členové SDH okresu Písek.
Ve složce DOKUMENTY zveřejňujeme návrh změny stanov SH ČMS k VI. sjezdu SH ČMS k posouzení a diskuzi, která by měla probíhat do 30.4.2020.
Rádi uvítáme vaše názory a náměty k tomuto důležitému dokumentu!

sekretariát OSH Písek

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Dotační program „MŮJ KLUB 2020″

Výzva Můj klub 2020
Jak na to?
Vzor účast na soutěžích
Příloha č. 1 – jmenný seznam a rozpočet
Vzor projekt obsahové vymezení

Veškeré podklady jsou samozřejmě umístěny i na www.dh.cz

sekretariát OSH Písek

Rubrika: Novinky | Vložit komentář