Důležité sdělení pro rozhodčí pro požární sport!!!

Důležité sdělení

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

AHDR přímo u vás

Nabídka AHDR pro vás

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Nabídka HASIČSKÉ ČTENÍ

Hasičské čtení

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Shromáždění představitelů SDH OSH Písek 23.3.2019 v Podolí I.

Pozvánka pro představitele SDH OSH Písek

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Zbirožské hasičské tatrování 2019

Pozvánka

Tatrování 2019 – propozice výměna kola

Přihláška – výměna kola

Tatrování 2019 – propozice MISS Tatra

Přihláška – MISS Tatra

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Termínová listina pohárové soutěže MH pro rok 2019

Termínová listina PS MH „O Putovní pohár starosty OSH ČMS Písek 2019″

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Nová směrnice sportovních oddílů!!!

Vážené starostky a starostové SDH. Dovolujeme si upozornit, že byla schválena směrnice sportovních oddílů SH ČMS. Součástí je registrační list sportovního oddílu SDH, který je nezbytné vyplnit a zaslat na naše OSH Písek nejpozději do konce března 2019. Data z tohoto listu se budou překlápět v evidenci MŠMT do registru sportovních organizací. Vyplnit by měl každý SDH, který má alespoň jednoho sportovce v soutěžích nebo aktivního sportovce v centrální evidenci. Sportovec v soutěžích je ten, který se v předchozím roce zúčastnil postupových soutěží PS mužů, žen, dorostu, Plamenu. Aktivní sportovec je ten, kdo se v předchozím roce zúčastnil minimálně 4.libovolných soutěží požárního  sportu či TFA. Přikládáme též směrnici a registrační list. Vše též najdete na web. stránkách SH ČMS. 6.4.2019 bych měl od vás vyplněné registrační listy předat v Přibyslavi na Shromáždění starostů OSH ČR.

Předem všem, koho se to týká, děkuji.

Ing. Jiří Heinrich, starosta OSH Písek

Směrnice sportovních oddílů

Registrační list sportovního oddílu

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Hlášení SDH 2018

Hlášení SDH 2018

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Inventarizace a účetní závěrka SH ČMS k 31.12.2018

Příkaz 1.2018 inventarizace a účetní závěrka SH ČMS k 31.12.2018

Příslušné podklady/přílohy jsou k dispozici na stránkách: dh.cz

 

 

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Zabezpečení valných hromad SDH a okrsků 2018, 2019

Starostky a starostové SDH a okrsků okresu Písek.
Informujeme o materiálu „Zabezpečení valných hromad sborů a okrsků SH ČMS 2018-2019″, který byl schválen na Shromáždění starostů OSH SH ČMS dne 8.12.2018 v Přibyslavi.
Prosím o jeho respektování.

Ing. Jiří Heinrich, starosta OSH ČMS Písek

Zabezpečení VH SDH a okrsků

Rubrika: Novinky | Vložit komentář