Seznam vozidel k vyřazování 2019 – pro JSDH a obcím

seznam vozidel k vyřazování 2019

Hlavní město Praha, resp. Městská policie hl. m. Prahy (dále MP HMP) přistoupila v tomto roce k vyřazování služebních vozidel, a to v souvislosti s obměnou svého vozového parku. Na základě předchozích zkušeností  MP HMP nabízí tato vyřazovaná vozidla přednostně k případnému bezúplatnému převodu JSDH a obcím. Přehled nabízených vozidel včetně technických parametrů je obsažen v příloze tohoto e-mailu.

Z výše uvedených důvodů je tedy možno podávat žádosti napsané volnou formou (nutné je však jasně identifikovat vozidlo – poř. číslo, typ, SPZ). Tyto žádosti je možné zasílat nejpozději do 28. listopadu 2019 e-mailem na adresu: jakes.upl@mppraha.cz. Před podáním žádosti je možné se domluvit s pracovníkem skupiny Autoprovoz MP HMP p. Janem Jakešem a to buď prostřednictvím uvedené emailové adresy  nebo na  tel. 727 967 662 na případné prohlídce vozidel.

V případě, že by o totéž vozidlo projevilo zájem více JSDH či obcí, bude upřednostněn žadatel z Hl. m. Prahy. Jestliže projeví zájem o totéž vozidlo více žadatelů, bude rozhodné datum doručení žádosti.

 

This entry was posted in Novinky. Bookmark the permalink.

Komentáře nejsou povoleny.