Pohárová soutěž MH SDH Mirotice 11.9.2022

Propozice a přihláška

plánek k místu PS

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Vyhlášení 2. kola výzvy Můj klub 2022 – informace SH ČMS

Dobrý den,
dovolujeme si Vás upozornit na vypsání 2. kola Výzvy Můj klub 2022 (https://mladez.dh.cz/index.php/dotace/muj-klub-2022/1071-vyhlaseni-2-kola-vyzvy-muj-klub-2022).

Upozorňuji, že výzva je určena jen těmto SDH:

  • nepodali si žádost v 1. kole
  • pokusili se podat žádost v 1. kole, avšak pro nesplnění základních náležitostí se mělo za to, že žádost nebyla podána, a NSA je o tom písemně vyrozuměla
  • řízení o žádosti podané v 1. kole bylo zastaveno pro opožděné podání žádosti nebo pro nesplnění náležitostí podpisu na žádosti.

Není tedy určena těm, kdo si v prvním kole podali žádost a stále čekají na rozhodnutí, aniž by byli vyrozuměni o ukončení posuzování jejich žádosti dle bodů výše.

Pozn.: Informace pro žadatele, kteří si podali žádost v prvním kole, dle článků zveřejněných na webu NSA je k 1.8.2022 vydáno 3 307 rozhodnutí z celkového počtu 6 905 žádostí.
(zdroje: Informace pro žadatele v neinvestiční dotační výzvě 14/2021 Můj klub 2022, NSA spustila příjem žádostí 2. kola Výzvy Můj klub 2022)

 

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Dotační výzva Ministerstva vnitra 2023

Informace SH ČMS pro starosty SDH, velitele JSDHO a starosty obcí a metodika pro podání žádosti na pořízení přívěsu pro hašení.
Ukončení příjmu žádostí je již 22.8.2022.

Výzva k podání  žádosti

Pokyny jak vyřídit žádost

adresy na HZS krajů

příloha 2 – zdůvodnění nezbytnosti

 

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Hasičská soutěž v PÚ „O pohár Pivovaru Protivín“ 2022

Pozvánka

Přihláška

Propozice

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Důležitá informace k registraci karty mládeže EYCA

Karta EYCA-registrace

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Hlášení pojistných událostí!!!

Pro osvěžení paměti připomínáme hlášení pojistných událostí. Původní informaci jsme dávali již 25.8.2021.

Zde na stránkách naleznete přehled úrazového pojištění členů SH ČMS, včetně toho, na jaké činnosti jaké pojistné smlouvy využít:

https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/2-uncategorised/1485-prehled-urazoveho-pojisteni-clenu-sh-cms

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Výsledky-okresní soutěž v PS Písek 2022

OS Písek 4.6.2022 – výsledky

OS Písek – dorost 4.6.2022 výsledky

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

OZ PS OSH Písek 4.6.2022

OZ PS OSH Písek

Přihláška do soutěže OK v PS OSH Písek

Přihláška do OK dorost

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Celkové výsledky jarního kola hry Plamen 2022

výsledky starší

výsledky mladší

výsledky přípravka

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Výzva ke spolupráci – plnění projektu MH 2022

Dobrý den,
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je zapojeno do projektu Mladí hasiči 2022, ve kterém jsou popsány veškeré aktivity, které  napříč celou činností všech jednotlivých sborů s mladými hasiči děláme. Na základě popisů těchto aktivit, jak s dětmi a mládeží pracujeme, tak dostává sdružení peněžní prostředky. Vzhledem k tomu, že  zároveň musí sdružení prezentovat, že všechny aktivity, které v projektu popsalo, tak opravdu s mladými hasiči ve sborech děláme, tak Vás chci požádat o spolupráci v této činnosti.
A v čem by to spočívalo?
Pokaždé, když budete u Vás dělat nějakou aktivitu s mladými hasiči – pořádat soutěž, kulturní akci, dětský den, výlet, aktivity spojené s ekologií (např. úklid v obci …..) či aktivity spojené na mezilidských vztazích – např. uděláte nějakou společnou aktivitu napříč generacemi (např. vystoupení pro důchodce, společný výlet ….) – udělejte pár fotek, pošlete  nám je spolu s informací o tom, co a jak se dělo, a já to přepošlu na ústředí. Nebo, když budete posílat informace do nějakých novin o vašich aktivitách, pošlete to prosím v kopii i mě. Sdružení pak tyto věci prezentuje na webových stránkách www.dh.cz či na facebooku a instagramu.
Prosím neberte to, jako práci navíc pro Vás, ale berte to jako příležitost prezentovat činnost vašeho vlastního SDH prostřednictvím ústředních stránek hasičů.
Děkuji moc za spolupráci
Ing. Jana Vaněčková, vedoucí OORM OSH Písek

Rubrika: Novinky | Vložit komentář