Propozice PS Osek 2018

Propozice PS Osek 28.9.2018

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

OZ Plamen – podzim ročník 2019

OZ Plamen 29.9.2018

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Pohárová soutěž MH 2018

Celkové výsledky PS MH Podolí 9.9.2018

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Sdělení pro mladé hasiče:
testové otázky PO,  témata zdravovědy na ZPV pro kategorii dorostu platné pro ročník 2018/2019 a tabulku rozdělení věkových kategorií  pro ročník 2018 a 2019  jsou k dispozici na stránkách www.oshpisek.cz – informace pro mladé hasiče.
Uvedené materiály naleznete rovněž na webových stránkách mladez.dh.cz.

sekretariát OSH Písek

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Výsledky O putovní pohár hasičů okresu Písek 2018 – Zbelítov

Výsledky Zbelítov 14.7.2018

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Důležité upozornění – nové přihlášky člena SH ČMS!

Vzhledem ke změnám vyvolaným ochranou osobních údajů (GDPR) jsme obdrželi od SH ČMS nové přihlášky pro členství jak pro dospělé tak pro MH. Tyto přihlášky umisťujeme také pod záložku dokumenty.
Staré tiskopisy přihlášek  již nelze akceptovat!!!!

sekretariát OSH ČMS

přihláška a evidenšní karta člena SH ČMS – hasič

přihláška a evidenční karta člena SH ČMS – mladý hasič

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Důležitá zpráva pro starosty a starostky SDH OSH Písek

Pro starosty a starostky SDH, které vlastní prapor sboru.

Dne 22. září 2018 od 13:oo hodin se koná slavnostní setkání praporů u příležitosti 100. výročí vzniku samostatné republiky v Trocnově. Tato akce je součástí trocnovských slavností.
Organizátorem setkání je KSH JčK. Každý prapor obdrží pamětní stuhu ke 100.výročí ČR.

Žádám Vás o nahlášení účasti vašich praporů s praporečníky na OSH Písek co možná nejdříve.

Věřím, že za okres Písek podpoříme tuto akci nejméně 10 prapory, které tak budou mít historicky jedinečnou stuhu na praporu SDH.

Děkuji

starosta OSH ČMS Písek     Ing. Jiří Heinrich

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Propozice PS SDH Pivovar Protivín a.s. 2018

Propozice PS

Přihláška na PS Pivovar Protivín 2018

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

PODĚKOVÁNÍ NADACI ČEZ

SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Písek tímto děkuje NADACI ČEZ za podporu, které se mu dostalo a doufá ve výbornou spolupráci i v nadcházejících letech. V letošním roce v rámci programu Podpora regionů 2018 okresní sdružení hasičů Písek obdrželo finanční příspěvek ve výši 55.000,00 Kč, který byl zcela využit při krajských soutěžích Jihočeského kraje v požárním sportu pořádaných v roce 2018 Okresním sdružením hasičů Písek.

Za výkonný výbor OSH ČMS Písek

Ing. Jiří Heinrich
starosta OSH Písek

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Výsledky OS v PS 2.6.2018 Písek

Výsledky OS PS Písek 2.6.2018

Rubrika: Novinky | Vložit komentář