Celkové výsledky PS o putovní pohár hasičů okresu Písek – dospělí 2018

Výsledky PS o putovní pohár hasičů okresu Písek 2018 dospělí – Osek

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Výsledky PS dospělí 2018 – Mirotice

Celkové výsledky PS 2018 – Mirotice

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Propozice PS MH Milenovice 2018

Propozice PS MH Milenovice 2018

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Propozice PS Osek 2018

Propozice PS Osek 28.9.2018

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

OZ Plamen – podzim ročník 2019

OZ Plamen 29.9.2018

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Pohárová soutěž MH 2018

Celkové výsledky PS MH Podolí 9.9.2018

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Sdělení pro mladé hasiče:
testové otázky PO,  témata zdravovědy na ZPV pro kategorii dorostu platné pro ročník 2018/2019 a tabulku rozdělení věkových kategorií  pro ročník 2018 a 2019  jsou k dispozici na stránkách www.oshpisek.cz – informace pro mladé hasiče.
Uvedené materiály naleznete rovněž na webových stránkách mladez.dh.cz.

sekretariát OSH Písek

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Trocnovské slavnosti -změna termínu

Dobrý den všem.
S ohledem na provozní důvody v místě konání bylo nutné změnit termín Trocnovských slavností na 22.9.2018 od 13:00 hodin.

Prosím, předejte tuto informaci sborům, které se nahlásily přímo vám.

Děkuji za pochopení a doufám, že se na slavnostech sejdeme v hojném počtu.

Přeji hezké prázdninové dny.

Ilona Hrubešová
samostatný referent  správy pojištění
HVP, a.s.
Pobočka České Budějovice
Lannova 117/63, 370 01 Č. Budějovice
tel . : 387 433 853
e-mail : budejovice@hvp.cz, hrubesova@hvp.cz
www.hvp.cz

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Výsledky O putovní pohár hasičů okresu Písek 2018 – Zbelítov

Výsledky Zbelítov 14.7.2018

Rubrika: Novinky | Vložit komentář

Důležité upozornění – nové přihlášky člena SH ČMS!

Vzhledem ke změnám vyvolaným ochranou osobních údajů (GDPR) jsme obdrželi od SH ČMS nové přihlášky pro členství jak pro dospělé tak pro MH. Tyto přihlášky umisťujeme také pod záložku dokumenty.
Staré tiskopisy přihlášek  již nelze akceptovat!!!!

sekretariát OSH ČMS

přihláška a evidenšní karta člena SH ČMS – hasič

přihláška a evidenční karta člena SH ČMS – mladý hasič

Rubrika: Novinky | Vložit komentář