Odborná rada mládeže

ODBORNÁ RADA MLÁDEŽE

Jméno a příjmení


adresa

Telefon/mail/
úsek činnosti v ORM

Vedoucí ORM

Šupitar Václav

Milenovice 17, 398 11 Protivín 724 690 830
supitv1@seznam.cz
Vedoucí ORM

Člen

Tykalová  Ivana

Přeborov 55, 399 01  Milevsko  720 571 752
ivanadedourkova@seznam.cz
Vzdělávání a odbornosti v odd.MH

Člen

Grech Stanislav

Vráž 51, 398 32  Vráž u Písku 774 133 950
stanislavgrech@seznam.cz
Jednatel ORM a zástupce ved. ORM

Člen

Ing. Vaněčková Jana

Paseky 32,
397 01  Písek
 607 990 817
jirka@truhlarstvi-vanecek.cz
Soutěž Plamen

Člen

Štván Ladislav

Chyšky 124,
398 53  Chyšky
776 561 049
ladislav.stvan@seznam.cz
Evidence, školení, kvalifikace ved. odd. MH a instruktorů

Člen

Medenci Ladislav

Zbelítov 6,  399 01  Milevsko 724 296 274
ladamedenci@seznam.cz
Prezence a sčítání výsledků soutěží MH

Člen

Moravec Roman

Křenovice 75,
398 43 Bernartice
724 339 626
romanmoro@seznam.cz
Technické čety, překážky, požární stříkačky

Člen

Nováková Dagmar

Branice 77,398 43 Bernartice 776 200 588
dadabranice@seznam.cz
Inventarizace materiálu pro MH v majetku OSH Písek

Člen

Mgr. Cihlářová Lucie

Podolí I.,
398 43  Bernartice
723 071 767
cihlarova-lucka@seznam.cz
Pohárové soutěže MH

Člen

Plundrich Vilém

Palackého 532, 398 11  Protivín 724 295 823
Práce s dorostem, evidence družstev a jednotlivců

Člen

Zborníková Hana

Kestřany 154,
398 21  Kestřany
725 474 547
lubega.h@seznam.cz
Evidence a školení rozhodčích soutěží MH

Komentáře nejsou povoleny.