Odborná rada represe

 vedoucí ORR Ing.Miroslav Ušatý
 člen  Luboš Čapek
 člen  Jiří Gröger
 člen  Petr Sidum
 člen Ing. Ondřej Soukup
 člen  Lukáš Nebes

Komentáře nejsou povoleny.