Odborná rada vnitroorganizační

 ORV Jméno a příjmení  Bydliště  kontakt

Vedoucí OR

Josef Kloboučník 23.12.1961 Dvořákova 344, 397 01 Písek 607 982 935
j.kloboucnik@seznam.cz

Člen OR

Miloslav Uhlík 23.12.1947 Putim 131, 397 01 Písek 606 256 125
miloslavuhlikst@post.cz

Člen OR

Václav Řehoř 14.7.1946 Zbelítov 72, 399 01  Milevsko 607 905 800
rehorv@email.cz

Komentáře nejsou povoleny.