Informace ORM – školení vedoucích kolektivů a instruktorů MH

Vzhledem k současné situaci není možné konat prezenční školení vedoucích MH a instruktorů. Z tohoto důvodu jsme zvolili formu distančního způsobu, který by měl proběhnout v sobotu 28.11.2020 od 9.00 hodin. Garantem školení je vedoucí OORM OSH Písek Ing. Jana Vaněčková.
Vedoucí kolektivů MH jsou o věci informováni, pro ostatní zájemce z SDH je třeba, aby do pátku 27.11.2020 zaslali Ing. Janě Vaněčkové svůj e-mail a zpětně obdrží odkaz na on-line hodinu. E-mail Ing. Jany Vaněčkové: jana@truhlarstvi-vanecek.cz
Podrobnější informace o průběhu této zcela nové podoby školení lze obdržet právě u vedoucí rady mládeže. Pro úplnost ještě uvádíme její telefom: 607 990 817.
Doufám, že se podaří plánované školení v této nové podobě úspěšn+, s pomocí vás všech, zvládnout.

Za OSH ČMS Písek sekretariát.

 

 

This entry was posted in Novinky. Bookmark the permalink.

Komentáře nejsou povoleny.