Nová směrnice sportovních oddílů!!!

Vážené starostky a starostové SDH. Dovolujeme si upozornit, že byla schválena směrnice sportovních oddílů SH ČMS. Součástí je registrační list sportovního oddílu SDH, který je nezbytné vyplnit a zaslat na naše OSH Písek nejpozději do konce března 2019. Data z tohoto listu se budou překlápět v evidenci MŠMT do registru sportovních organizací. Vyplnit by měl každý SDH, který má alespoň jednoho sportovce v soutěžích nebo aktivního sportovce v centrální evidenci. Sportovec v soutěžích je ten, který se v předchozím roce zúčastnil postupových soutěží PS mužů, žen, dorostu, Plamenu. Aktivní sportovec je ten, kdo se v předchozím roce zúčastnil minimálně 4.libovolných soutěží požárního  sportu či TFA. Přikládáme též směrnici a registrační list. Vše též najdete na web. stránkách SH ČMS. 6.4.2019 bych měl od vás vyplněné registrační listy předat v Přibyslavi na Shromáždění starostů OSH ČR.

Předem všem, koho se to týká, děkuji.

Ing. Jiří Heinrich, starosta OSH Písek

Směrnice sportovních oddílů

Registrační list sportovního oddílu

This entry was posted in Novinky. Bookmark the permalink.

Komentáře nejsou povoleny.